Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

09 TRA.

DVD FILM NA POKLON UZ KUPLJENU ULAZNICU

KINO KORNER I 2i FILM DARIVAJU GLEDATELJE…

“LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA”

Prvih 20 kupaca ulaznice za ovaj film na poklon dobijaju DVD sa filmom “UPS! NOA JE OTIŠAO”

“LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA” od 21. travnja u KINO korneru Centra kulture

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Valpovo