Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Industrijska zona

Industrijska zona nalazi se južno od zaobilaznice grada Valpova, uz državnu cestu D 570. Zona obuhvaća prostor od oko 23 ha. U Zoni je planirano 12 građevinskih parcela i 4 parcele za infrastrukturne objekte. Djelatnosti koje se planiraju obavljati u zoni su poslovne, upravne, uredske, trgovačke, uslužne i građevinske djelatnosti. Komunalna infrastruktura je u pripremi.

Uvjeti poslovanja

U Industrijskoj zoni trenutno vrijede sljedeći uvjeti i mogućnosti poslovanja:

Podaci o poduzetničkoj zoni

Naziv jedinice lokalne samouprave: GRAD VALPOVO
Naziv poduzetničke zone: INDUSTRIJSKA ZONA
Naziv lokacije-mjesto: VALPOVO
Adresa zone-ulica: JUŽNA VALPOVAČKA OBILAZNICA

Program razvoja zone

Prostorni planovi: DPU
Površina zemljišta po prostornom planu (m2): 23ha 51a 83m2
Projektna dokumentacija:
Izvršena parcelacija: PREMA DPU IZVRŠENA NA 12 GRAĐEVINSKIH PARCELA I NA 4 PARCELE ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE
Broj građevinskih parcela: 12 GRAĐEVINSKIH PARCELA I 4 PARCELE ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE
Prosječna veličina građevinske parcele: NAJVEĆA 6ha 93a 08m2 NAJMANJA 87a 88m2
Parcele slobodne za prodaju:1. 3860/2 p = 1ha 90a 72m2, 2. 3860/3 p= 1ha 49a 83m2,3. 3860/4 p= 2ha 69a 65m2,4. 3860/8 p= 87a 88m2,5. 3860/9 p= 1ha 02a 16m2,6. 3859/6 p= 1ha 39a 21m2,7. 3859/8 p= 1ha 19a 79m2, 8. 3859/9 p= 99a 79m2,9. 3859/10 p= 1ha 11a 86m2,10. 3859/14 p= 1ha 86a 38m2,11. 3859/16 p= 2ha 01a 48m2, 12. 3859/20 p= 6ha 93a 08m2
Cijena 1 m2 građevinske parcele: OVISNO O DJELATNOSTI KOJA ĆE SE OBAVLJATI U ZONI
Visina komunalnog doprinosa 1 m³: U VISINI STVARNIH TROŠKOVA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Vrijednost dosadašnjih ulaganja u zonu: 563.740,90 kn
Broj poduzetnika u zoni (ukupno) :
Broj aktivnih poduzetnika u zoni:
Aktivni poduzetnici u zoni:
Broj zaposlenih:
Djelatnosti koje se obavljaju u zoni: POSLOVNE, UPRAVNE, UREDSKE, TRGOVAČKE, USLUŽNE, GRAĐEVINSKE
Stanje komunalne infrastrukture: U PRIPREMI: cesta, vodovod, odvodnja, struja, plin, telefon
Instalirani energetski kapaciteti u zoni:
Date pogodnosti poduzetnicima u zoni: smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade; prodaja parcela uz odgođena plaćanja ili kredit; smanjena cijena zemljišta, smanjenje poreza na tvrtku

Detaljan plan

Detaljan plan industrijske zone

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti