Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Kontakt

Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00
Telefon 031/656-218
E-mail: vpckontakt@gmail.com
Adresa M. Gupca 32, Valpovo

Informacije

Vanja Miličević, direktor
vanja.milicevic@vpc.valpovo.hr

Marko Barišić, pravni poslovi i savjetnik
marko.barisic@vpc.valpovo.hr

Igor Tonković, voditelj kina
igor.tonkovic@vpc.valpovo.hr

Slađana Maletić, adm. referent
sladjana.maletic@vpc.valpovo.hr

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Valpovo