Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

02 SRP.

Odobren projekt unutarnjeg uređenja Dječjeg vrtića “Maza” u Valpovu

Gradu Valpovu odobren je projekt unutarnjeg uređenja Dječjeg vrtića Maza Valpovo.

U sklopu unutarnjih radova uvest će se novi energetski sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 181.269,00 kn, dok je cjelokupna investicija 427.846,25 kn.

Nastavno na ovaj projekt uredit će se i obnoviti vanjsko dječje igralište u sklopu vrtića.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu poziva za Prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Projekt je pripremio Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji sa zamjenicom gradonačelnika Anom Brajnović.

Početak radova očekuje se u kolovozu 2018.g.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Valpovo