Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

30 SVI.

Odobren projekt „Zeleno Valpovo“

U sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Gradu Valpovu odobren je projekt „Zeleno Valpovo“.

Projekt je pripremio Valpovački poduzetnički centar, u suradnji s gradonačelnikom Matkom Šutalom i upravnim odjelima Grada Valpova.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,99 %, te je Gradu Valpovu za ovaj projekt odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova u iznosu od 433.338,16 HRK.

Projekt traje 24 mjeseca te će se u sklopu projekta provoditi aktivnosti tiskanja letaka, vodiča/brošura i plakata o načinu prikupljanja otpada po kućanstvima i razvrstavanju po kantama. Također, organizirat će se radijske emisije sa stručnim sugovornicima o temi održivog gospodarenja otpadom, snimat će se radijske reklame, nadogradit će se web stranica Grada Valpova o temi održivog gospodarenja otpadom, održat će se javne tribine, radionice u vrtićima, igrokazi u osnovnim školama, tiskat će se slikovnice i bojanke za najmlađe, obilježit će se Dan planeta zemlje 22. travnja 2019. godine te Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 2019. godine, održat će se natjecanja u školama u vidu praktičnog i formalnog znanja o održivom gospodarenju otpadom te će se izraditi aplikacija za pametne telefone „Zeleno Valpovo“.

U mnoštvo aktivnosti predviđenih ovim projektom bit će uključene brojne udruge, osnovne škole i vrtići na području grada Valpova s ciljem osvještavanja građana o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Valpovo