Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

04 SIJ.

Odobreno 257.000,00 kn za razvoj poduzetništva

U suradnji Slatinske banke i Valpovačkog poduzetničkog centra, Obrtu za trgovinu i usluge “Draft” u sklopu HBOR-ovog Programa kreditiranja poduzetništva žena, odobreno je 257.000,00 kn za financiranje kupnje poslovnog vozila i ulaganja u obrtna sredstva. Ovo je još jedan primjer dobre suradnje između banaka, lokalnih institucija za poticanje poduzetništva i poduzetnika.
© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti