Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Poduzetničke zone

U cilju razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grad Valpovo pokrenuo je projekt izgradnje poduzetničkih zona.

Razvoj poduzetničkih zona uvjetovan je donošenjem prostorno planske dokumentacije i osiguranjem potrebnog građevinskog zemljišta. U Gradu Valpovu u propisanom postupku usvojen je Prostorni plan Valpova i Urbanistički plan uređenja Grada Valpova kojim je predviđeno daljnje formiranje poslovnih zona odnosno proširenje poslovnih zona i u perspektivi spajanje čitavog planiranog područja u jednu gospodarsku zonu. Gradonačelnik Valpova Leon Žulj pokrenuo je inicijativu za proširenje Zone malog gospodarstva na tu lokaciju i na njeno spajanje s Poslovnom zonom K-VI, što će u budućnosti predstavljati jedinstvenu, infrastrukturnu i poslovnu cjelinu. Na taj način, uz planiranu Industrijsku zonu koja se nalazi južno od zaobilaznice Valpova, uz državnu cestu D 570, oko Valpova izgradit će se gospodarski prsten sa svim potrebitim uvjetima u kojem se mogu razvijati različite gospodarske djelatnosti.

Takva koncepcija razvoja poduzetništva i gospodarstva u Valpovu, ima i imat će u budućnosti izravan utjecaj na razvoj domaćeg poduzetničkog sektora i privlačenje poduzetnika iz drugih sredina koji će nakon ocijene svih prednosti odlučiti se poslovati u Valpovu. Ostvarenjem ovih projekta Grad Valpovo dobit će ne samo nove infrastrukturne sadržaje već i nove gospodarske subjekte kao i nova radna mjesta.

Sve informacije u svezi poduzetničkih zona na području Grada Valpova možete dobiti u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti.

ADRESA: Grad Valpovo, M.Gupca 32, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti
PROČELNIK: Đuro Glavaš, dipl. iur.
TELEFON: 031/656 – 206; 031/656-200; MOB: 098/909-5743 FAX: 031/651 – 408
e-mail: mail@valpovo.hr, djuro.glavas@valpovo.hr

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti