Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

08 SVI.

SEMINAR “OSNOVE KNJIGOVODSTVA”

Valpovački poduzetnički centar d.o.o. u suradnji s knjigovodstvenim servisom Podobnik d.o.o. organizira seminar na temu „Osnove knjigovodstva“.

Seminar će se održati 17. svibnja 2018. godine u maloj dvorani Centra kulture „M.P.Katančić“ u Valpovu u trajanju od 10:00 do 12:00 sati. Cilj seminara je upoznati sudionike s važnošću razumijevanja osnova knjigovodstva radi komunikacije i vođenja poslovanja.

U okviru ovog seminara sudionici će se upoznati s važnošću knjigovodstva, dobiti priliku naučiti i kolika je važnost knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, rokova računa, izdavanja računa, obračuna plaća itd.

Seminar je namijenjen pravnim osobama, OPG-ovima i obrtima.

Seminar će održati Bojan Podobnik, vlasnik knjigovodstvenog servisa Podobnik d.o.o.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Valpovačkom poduzetničkom centru d.o.o. na tel: 031/656-2018, 031/285-339 ili osobno na adresu Matije Gupca 32, Valpovo, svakim radnim danom od 7:00-15:00 sati.

 

Direktor:

Vanja Miličević, mag.oec.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Valpovo