Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Slađana Maletić

administrativni referent

Mob: 099/814-48-21

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti