Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Team Detail

Vanja Miličević, mag. oec.

Direktor

Mob: 091/5233358

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti