Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Zona K-III

Zona K-III smještena je u zapadnom dijelu grada u Ulici Ljudevita Gaja. Obuhvaća prostor od 3,4 ha. U zoni je predviđeno 9 građevinskih parcela i 2 parcele za infrastrukturne objekte, gdje prosječna veličina parcele iznosi 2.425 četvornih metara. Djelatnosti koje su planirane u zoni su poslovne, uredske, ugostiteljske, turističke, uslužne, komunalno-servisne i trgovačke. Komunalna infrastruktura je djelomično izgrađena (vodovod, odvodnja, plin), dijelom u izgradnji (cesta, telefon) te dijelom u pripremi (el. energija).

Uvjeti poslovanja

U Zoni K-III trenutno vrijede sljedeći uvjeti i mogućnosti poslovanja:

Podaci u poduzetničkoj zoni

Naziv jedinice lokalne samouprave: GRAD VALPOVO
Naziv poduzetničke zone: ZONA GOSPODARSKE POSLOVNE NAMJENE K -III
Naziv lokacije-mjesto: VALPOVO
Adresa zone-ulica: ULICA LJUDEVITA GAJA

Program razvoja zone

Prostorni planovi: DPU
Površina zemljišta po prostornom planu (m2): cca 3,4 ha (2,2 ha – gospodarsko poslovna namjena, 0,85 ha zaštitne zelene površine, 0,34 ha – površine infrastrukturnih sustava)
Projektna dokumentacija: GLAVNI PROJEKTI
Izvršena parcelacija: DA
Broj građevinskih parcela: 9 GRAĐEVINSKIH PARCELA; 2 PARCELE ZA INFRASTRUKTURNE OBJEKTE
Prosječna veličina građevinske parcele: NAJVEĆA PARCELA 7.972 m2 ;NAJMANJA PARCELA 998 m2 ; PROSJEČNO 2.425 m2
Parcele slobodne za prodaju: 1. K-3 1.103 m2; 2. K-4 1.046 m2 ; 3. K-6 1.665 m2 ; 4. K-7 1.419 m2 5. K-8 2.344 m2 ; 6. K-9 2.279 m2
Cijena 1 m2 građevinske parcele: 200,00 kn
Visina komunalnog doprinosa 1 m³: 20,00 kn / m³
Vrijednost dosadašnjih ulaganja u zonu: 1.471.118,02 kn
Broj poduzetnika u zoni (ukupno) : 3 PODUZETNIKA
Broj aktivnih poduzetnika u zoni:
Aktivni poduzetnici u zoni:
Broj zaposlenih:
Djelatnosti koje se mogu obavljati u zoni: POSLOVNE, UREDSKE, UGOSTITELJSKE, TURISTIČKE, USLUŽNE, KOMUNALNO-SERVISNE, TRGOVAČKE DJELATNOSTI
Stanje komunalne infrastrukture: U PRIPREMI: struja; U IZGRADNJI: cesta, telefon; IZGRAĐENA: vodovod, odvodnja, plin
Instalirani energetski kapaciteti u zoni: El. Struja 560 kW

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti