Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Zona malog gospodarstva

Zona malog gospodarstva Valpovo nalazi se u jugoistočnom dijelu grada, na ulazu u grad iz pravca Osijeka, u Sunčanoj ulici i Ulici D. Sutarića. U Zoni se nalaze 32 građevinske parcele, koje se protežu na prostoru od oko 65.000 četvornih metara. Prosječna veličina parcele je oko 1.650 m2. U Zoni djeluje 17 poduzetnika, a djelatnosti koje se obavljaju u Zoni su prehrambena, metaloprerađivačka, drvoprerađivačka, kemijska, trgovačka, servisne i poslovne usluge. U Zoni je trenutno zaposleno 233 zaposlenika i opremljena je cjelokupnom komunalnom infrastrukturom (cesta, vodoopskrba (54 m3/h), odvodnja otpadnih voda, struja (630 kW), plin i telefon). U financiranje izgradnje i opremanja Zone malog gospodarstva bili su uključeni osim Grada Valpova, Osječko-baranjska županija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Uvjeti poslovanja

U Zoni malog gospodarstva trenutno vrijede sljedeći uvjeti i mogućnosti poslovanja:

Podaci o poduzetničkoj zone

Naziv jedinice lokalne samouprave: GRAD VALPOVO
Naziv poduzetničke zone: ZONA MALOG GOSPODARSTVA
Naziv lokacije-mjesto: VALPOVO
Adresa zone-ulica: SUNČANA ULICA i ULICA DARKA SUTARIĆA

Program razvoja zona

Prostorni planovi: DPU
Površina zemljišta po prostornom planu (m2): cca 65.000 m2
Projektna dokumentacija: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU (CESTA, OBORINSKA ODVODNJA, JAVNA RASVJETA, VODOVOD I KANALIZACIJA)
Izvršena parcelacija: DA
Broj građevinskih parcela: 32 PARCELE
Prosječna veličina građevinske parcele: NAJMANJA 720 m2 ; NAJVEĆA 6.275 m2
Parcele slobodne za prodaju: 1. 2817/6 DIO cca 1.000 m2 ; 2. 2817/7 DIO cca 1.000 m2
Cijena 1 m2 građevinske parcele: 16,00 kn/m2
Visina komunalnog doprinosa 1 m³: 20,00 kn / m³
Vrijednost dosadašnjih ulaganja u zonu: 14.000.000,00 kn
Broj poduzetnika u zoni (ukupno) : 17 PODUZETNIKA
Broj aktivnih poduzetnika u zoni: 17 PODUZETNIKA
Aktivni poduzetnici u zoni: Mala mljekara d.o.o.; TIP bazeni d.o.o.; Santaj plastika d.o.o.; Templum d.o.o.; Genesis d.o.o.; PC Veliškovci d.o.o.; Briketstroj d.o.o.; TBG Beton d.o.o.; Veneziano; Minjon; Autocentar Ivica; B i D Galičić d.o.o.; Turalija; Albert d.o.o.; Vukadin; Solar tehnika d.o.o.; Iveral centar
Broj zaposlenih: 233
Djelatnosti koje se obavljaju u zoni: prehrambena, metaloprerađivačka, drvoprerađivačka, kemijska, trgovačka, servisne i poslovne usluge
Stanje komunalne infrastrukture: IZGRAĐENA: cesta, vodovod, odvodnja, struja, plin, telefon
Instalirani energetski kapaciteti u zoni: EL. ENERGIJA: 630 kW; VODA: 54 m3/h
Date pogodnosti poduzetnicima u zoni: Mogućnost smanjenja plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade; prodaja parcela uz odgođena plaćanja ili kredit ; Prodaja zemljišta po sniženim cijenama.

Poduzetnici koji djeluju u Zoni malog gospodarstva

U Zoni malog gospodarstva trenutno posluje 16 poduzetnika koji ukupno zapošljavaju više od 200 djelatnika. Djelatnosti koje obavljaju poduzetnici u zoni su: prehrambena, metaloprerađivačka, drvoprerađivačka, kemijska, trgovačka, prijevozničke, servisne i poslovne usluge.

Vukadin
Albert d.o.o.
Templum d.o.o.
TIP bazeni d.o.o.
B i D Galičić d.o.o.
TBG Beton d.o.o.
Turalija
Veneziano
Autocentar Ivica
GENESIS d.o.o.
Minjon
Mala mljekara d.o.o.
PC Veliškovci d.o.o.
Solar tehnika d.o.o.
Briketstroj d.o.o.
Santaj plastika d.o.o.

Detaljan plan

Detaljan plan zone malog gospodarstva

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti